Условия за поръчка и покупка

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, и цена.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.

3. www.bookzone.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или чрез e-mail, след получаване на заявка.

3. При поръчка потребителят посочва основните параметри съгласно дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

4. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на www.bookzone.bg се свърже с него по телефон или e-mail в рамките на работното време.

5. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

6. Чрез натискане на бутона “Купувам” потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – потребителят и МАХАГ ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).