Регламентът Брюксел I - коментар

Код на продукта:  
35.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор:
ISBN: 9789542811176
Страници: 624
Корици: Твърда
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ І“: свободно движение на съдебните решения(пета свобода на вътрешния пазар)  


- обхващане на всички основни гражданскии търговски дела с презгранични последиции ясно очертаване на необхванатите в предметана Регламента дела  


-въвеждане на ясни и предвидими правилаза международна компетентност на съдилищатана държавите членки  


- автоматично признаване в една държава членкана съдебни решения, съдебни спогодбии официални документи, постановениили издадени в друга държава членка  


- ограничаване до минимум на възможностите заедновременни производства в държавите членки, кактои изключване на възможността за постановяване вдържави членки на противоречащи си съдебни решения   


- ефективно и бързо превръщане на съдебно решение,постановено в държава членка и изпълняемо там,в изпълняемо в друга държава членка.  

При написването на Коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право (МЧП) в държавите – членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общ- ности (СЕО, сега Съд на Европейския съюз – СЕС), отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Републи- ка България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.