Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

Код на продукта:  
16.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Автор:
ISBN: 9789542814047
Страници: 224
Корици:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2013
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Съдържание


 


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


ВЪВЕДЕНИЕ


ГЛАВА ПЪРВА


ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ


ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПОРАДИ ПРИНОС


§ 1. Исторически бележки и сравнителен анализ


1. Предпоставки за възникване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и развитие на уредбата му


1.1. Имуществените отношения между съпрузите до приемането на режима на имуществената общност и правото на по-голям дял поради принос


1.2. Режим на общност на придобиванията, съчетан с право на по-голям дял от нея поради принос


2. Имуществените отношения между съпрузите в чуждото законодателство и правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос


§ 2. Правна характеристика на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос


1. Основни правни признаци


1.1. Смъртта на съпруга прекратява СИО


1.2. Смъртта на съпруга настъпва след прекратяване


на СИО с развод, с унищожаването му и по реда на чл. 27, ал. 2 СК


2. Субект


3. Обект


ГЛАВА ВТОРА


МАТЕРИАЛНОПРАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПОРАДИ ПРИНОС


§ 1. Прекратена съпружеска имуществена общност


1. Развод


1.1. Развод по исков ред


2. Унищожаване на брака


3. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака по реда на чл. 27, ал. 2 СК


4. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака на други основания, при които не възниква правото на по-голям дял от нея поради принос


4.1. Индивидуално принудително изпълнение


4.2. Универсално принудително изпълнение


4.3. Принудително изпълнение за публичен дълг


4.4. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака, когато съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор


§ 2. Принос


1. Форми на приноса


2. Правно значение на чл. 17 СК за правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос


3. „Значителност“ на разликата в приноса


§ 3. По-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос по споразумение между съпрузите


ГЛАВА ТРЕТА


УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ


ПОРАДИ ПРИНОС И ПОСЛЕДИЦИ


§ 1. Упражняване по исков ред на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос


§ 2. Процесуална легитимация


§ 3. Срок за упражняване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос


§ 4. Упражняване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос съвместно с други субективни права


1. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и делбата.


2. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и вещноправните притезания


3. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и правото на трансформация на лично имущество


4. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и презумпцията


за съвместен принос


5. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и другите основания


за определяне на по-голям дял


5.1. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност на основание чл. 29, ал. 1 СК


5.2. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност на основание чл. 29, ал. 2 СК


5.3. Конкуренция и кумулиране на различни основания за по-голям дял


§ 5. Формиране на неравни дялове


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.