Памет и справедливост - предстоящо

Код на продукта:  
18.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Даниела Колева
ISBN: 9789542832195
Страници: 368
Корици: мека
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2020
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Лични спомени и публични разкази за комунизма


Благодарности ................................................................................................ 9


Въведение: архипелаг Памет ...................................................................... 11


Глава 1


Памет и разказ, или кутията с инструменти ........................................ 25


Колко вида памет? ............................................................................. 26


Колективната памет, или кой всъщност помни ............................... 28


Места на памет, или какво се помни ................................................ 33


Как се помни: комуникативна и културна памет ............................ 38


От културна памет към култури на памет и политики на памет .......................................................... 44


Защо тъкмо разказ? ............................................................................ 47


„Големи“ и „малки“ разкази.............................................................. 59


I част


Политики на памет и култури на памет


Глава 2


Новият „голям разказ“: справяне с миналото ..................................... 67


Политики на памет: „холокостизиране“ на комунизма? ................ 70


Мнемополитическа регионализация: две европейски култури на памет ........................................ 81


Глава 3


Политики на справедливост: възстановителното право.................... 91


Законодателно осъждане и криминализация на комунистическия режим ................................ 94


Справедливост за жертвите .............................................................. 98


Реабилитация ...................................................................................... 99


Реституиране на отнета собственост ............................................. 106


Търсене на отговорност от извършителите – от правната в моралната сфера .......................... 115


Наказателно преследване ................................................................ 117


Лустрация ......................................................................................... 124


Глава 4


Политики на признаване ........................................................................ 131


Установяване на фактите – „архивната революция“ .................... 131


Политики на истината и институции на паметта.......................... 138


Изработване на нов исторически разказ ........................................ 138


Институти на паметта ...................................................................... 143


Формиране на култури на памет: мемориализация и музеализация............................................. 153


Паметта за жертвите в публичното простран ство ........................ 154


Музейни разкази за комунизма ....................................................... 168


II част


Мнемонични разкази и общности на памет


Глава 5


„Тръни в духа“: травматични разкази ................................................. 191


Травма и памет ................................................................................. 191


Колективна травма? Възможно ли е? ............................................. 195


Комунистическите репресии като културна травма ..................... 201


Белене като топос в травматичния разказ ..................................... 205


Публичната памет: топоси, тропи, сюжети .................................................................... 206


Местната памет в Белене: топоси, тропи, сюжети ....................... 210


Разказът за общностите: „ние тука сме на две“ ....................... 211


Миналото: наводнения, кал, качамак ............................................ 213


Социалистически преобразования: къщи, асфалти, тротоари ..................................... 216


7


Островът: „чист рай, злато за нас“ ........................................... 221


Лагерът в местната памет: травматично изтласкване или ограничена рационалност ................. 223


Възпитаване на памет? .................................................................... 234


Оголеният живот и damnatio memoriae .......................................... 240


Политиката на състрадание и местната публичност .................... 256


Глава 6


„Печал, почти надежда“: носталгични разкази ................................. 267


Понятието – от медицината към културологията ......................... 267


Носталгия и неосталгия в постсоциалистически контекст ......... 275


Ретроспективни миражи: носталгията като биографичен феномен ....................................... 285


Всекидневен социализъм ................................................................ 287


Спокойствие и сигурност ................................................................ 291


Солидарност в микрообщността: своите, не режимът ................. 295


Изгубените ценности ....................................................................... 299


Homo nostalgicus без стигма ........................................................... 303


За нормалността на посткомунистическата носталгия ................ 308


Пред предизвикателствата на промените ...................................... 309


Носталгично поколение? ................................................................. 313


За ненормалността на посткомунистическата носталгия ............ 322


Заключение: Има ли надежда за паметта? ............................................... 331


Използвана литература .............................................................................. 341The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.