Защита на личните данни

1. Фирма МАХАГ ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
2. Фирма МАХАГ ЕООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
3. Фирма МАХАГ ЕООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

Защита на клиентските данни

-Обработка на клиентска поръчка.
-Статистически цели, за подобряване работата на магазина.
-Администриране и обслужване съдържанието на магазина.

1. Фирма МАХАГ ЕООД като търговец няма достъп до картовите данни на клиента, при извършено плащане с карта. 
2. Фирма МАХАГ ЕООД като търговец няма достъп до автентикационните данни на клиента при извършено плащане с карта. Достъп до автентикационните данни на клиента има само банката ИЗДАТЕЛ на картата.