Брачният договор. Второ преработено и допълнено издание

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Анна Станева
ISBN: 978954808763
Страници: 156
Корици: Мека корица
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2011
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Въвеждането на брачният договор е важна стъпка в развитието на българското семейно право.За първи път със Семейния кодекс влязъл в сила на 01.10.2009 г.,имуществените отношения между съпрузите са уредени по начин,който придава правно значение на избора и волята на страните. Новият СК урежда три режима на имуществени отношения, между които страните могат да избират – режим на разделност, на общност и за първи път институтът на брачен договор. Либерализацията на уредбата се допълва

съществено и от това, че изборът на имуществен режим не е еднократен – съпрузите могат да правят промяна по време на брака. Наред с това, всички нови възможности са достъпни и за съпрузи по заварени бракове.

 

 

 

Съдържание :

 

Глава първа. Режим на имуществени

отношения между съпрузите

Глава втора. Понятие и сключване на брачен договор

Глава трета. Съдържание на брачния

договор

Глава четвърта. Изпълнение на брачния

договор

Глава пета. Прекратяване, разваляне и недействителност на брачния договор

Глава шеста. Правно значение на вписването в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Семеен кодекс (извлечение)

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузитеThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.