Административно право и процес - 2018

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Димитър Костов
ISBN: 97895428​​22769
Страници: 752
Корици: Мекa
Издателство: Сиела
Година на издаване: Октомври 2018
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Под съставителството на проф. д-р Димитър Костов


Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.


В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.


Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.


 


Проф. Д. Костов


 


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО


I. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


 Конституция на Република България (Извлечение)


Закон за администрацията


Закон за държавния служител


Закон за местното самоуправление и местната администрация


Закон за висшето образование


Закон за развитие на академичния състав в Република България


Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република България


 


II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Конституция на Република България (Извлечение)


Закон за административно-териториалното устройство на Република България


Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове


 


III. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ


Конституция на Република България (Извлечение)


Закон за съдебната власт (Извлечение)


Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобито имущество


Закон за омбудсмана


Закон за отговорността на държавата и общините за вреди


 


АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС


Конституция на Република България (Извлечение)


Административнопроцесуален кодекс


Закон за административните нарушения и наказания


 The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.